6325 sayılı  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18/2. maddesinde yer alan "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmüne istinaden; 
 
        Ceyhan Kaymakamlığının taraf olduğu arabuluculuk davetinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarası aşağıya çıkarılmıştır.
 
        1- Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres: Burhaniye Mahallesi Kızılay Caddesi Hükümet Konağı No: 79 Kat:2 Ceyhan - Adana
 
        2- Kayıtlı elektronik posta adresi: ceyhan@adana.gov.tr
 
        3- Telefon numarası: 0 322 611 39 39 - 0 322 613 90 90
 
        Kamuoyuna duyurulur.